Løpegruppe

Løpegruppe

Liker du å løpe, men kan tenke deg å løpe sammen med andre en eller to gang i uka? Da er løpegruppa noe for deg!

Vi tar sikte på at gruppene ikke blir større enn 10 pers slik at alle kan få veiledning av treneren.

Vi vil gå igjennom mange ulike elementer ved løpingen. Alt fra hvordan du løper mest effektivt i utforbakkene til hvilke styrkeøvelser du bør gjøre for at løpesteget skal være mest økonomisk, alt tilpasset ditt nivå. Instruktørene våre har bred erfaring og kunnskap som vil forbedre selv den mest erfarne løper.

Løpegruppene arrangeres hver mandag og onsdag kl. 18.00-19.00 i Ranheimshallen om vinteren og på Ladestien om våren/sommeren/høsten. (Opphold i fellesferien)

Våre produkter:

 

1. 3 treningsøkter med Fun2Run

Tre økter med en av løpegruppene våre - DU velger selv når du vil være med på øktene.

Pris: 495kr

Påmelding her: http://www.deltager.no/f2r_3okter

2. Høstgruppene

Høstgruppene deles i 2 deler, en utendørsdel og en innendørsdel, der hver del varer i 9 uker.

Høstgruppa utendørs

Vi starter mandag 5.august kl. 18.00. Vi fortsetter med 2 ukentlige økter helt frem til 2.oktober (totalt 9 uker), både mandager og onsdager kl. 18.00. Øktene vil være på Ladestien, oppmøte på parkeringsplassen i Korsvika.

Dersom en kun ønsker 1 økt i uka kan dette også velges. En velger da hver uke hvilken dag som passer best å delta på, og møter opp denne dagen. Med 1 økt i uken får du altså full fleksibilitet i hvilken dag som passer fra uke til uke!

Siste økt i høstgruppa utendørs er onsdag 2.oktober kl. 18.00 og hver økt varer fra 18.00-19.00.


Høstgruppa innendørs varer fra mandag 14.oktober til og med onsdag 11.desember (totalt 9 uker). Påmelding spesifikt til høstgruppa innendørs blir tilgjengelig i september.

Pris for 2 økter i uka for høstgruppa utendørs: 1995kr

Pris for 1 ukentlig økt høstgruppa utendørs: 1395kr


Dersom du allerede nå vet at du ønsker å delta på både utendørs- og innendørsopplegget, kan en kjøpe dette samlet til følgende priser:

Pris for 2 økter i uka for høstgruppa utendørs og innendørs: 3590kr

Pris for 1 ukentlig økt i høstgruppa utendørs og innendørs: 2510kr

 

Påmelding her: https://www.deltager.no/fun2runs_hostgrupper_2019

 

 

For andre spørsmål, kontakt oss på Trondheim.friidrett@hotmail.com